Anketler

Soru Kadın Erkek      
Cinsiyetiniz 11202 10204      
           
Soru 1. Kuşak
(Sadece ben)
2. Kuşak
(Anne-baba ve Ben)
3. Kuşak
(Dede-nine, Anne-baba ve ben)
   
Ailenizde kaçıncı kuşak üniversite okuyan kişisiniz ? 15683 4750 1029    
           
Soru Ön Lisans  Lisans Yüksek Lisans Doktora  
Öğrenim görmekte olduğunuz program 4287 14911 1811 443  
           
Soru Hiç memnun değilim  Memnun değilim Kısmen memnunum  Memnunum Oldukça memnunum
Kayıtlı olduğunuz programdan memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. 2214 1995 7633 7457 2168
           
Soru Her zaman Çoğu Zaman Bazen Nadiren Hiçbir zaman
Öğretim elemanları alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri paylaşmaktadır. 2961 5527 8182 2888 1856
Derslerde teknolojik araç ve gereçler etkin kullanılmaktadır 2692 4962 8044 3406 2338
Danışmanım sorunlarımla ilgilenmektedir 4391 5299 6667 2631 2465
Dersliklerin donanımı uygundur 2646 4934 7938 3344 2567
Proje olanaklarından haberdar edilmekteyim. 2806 4362 7434 3420 3404
Üniversite web sayfası kullanışlıdır 3131 5714 7427 2950 2221
Öğrencilere temiz ve hijyenik bir ortam sunulmaktadır 2846 5622 7403 2957 2621
Öğrenci kulüp etkinlikleri yapılmaktadır. 2260 3823 7534 3806 4031
Üniversite tarafından kültürel, sportif ve sanatsal olanaklar sunulmaktadır 2346 3889 7520 3768 3920
Merkezi kütüphane fiziki yönden ve donanım açısından uygundur 2723 5180 7700 3118 2695
Üniversitede yer alan kantin, kafe, restoran vb. işletmeler kaliteli hizmet sunmaktadır 2686 5082 7717 3194 2748
Üniversitenin kariyer planlama etkinlikleri yapılmaktadır 2297 3980 8113 3732 3294
Değişim programları (Erasmus +, Farabi, Mevlana, vb.) bilgilendirme yapılmaktadır 2459 4131 7419 3510 3890
Üniversitenin özel gereksinimli bireyler açısından erişilebilirliği uygundur 2457 4416 8219 3526 2764
Topluma hizmet uygulamaları yapılmaktadır. 2518 4456 8154 3290 2904
Üniversite içi huzur ve güven hizmetleri uygundur 3119 5972 7587 2300 2324