İdari Personel Şube Müdürlüğü

    İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - GÖREV TANIMI

  1. Nakil, Çekilme İşlemleri
  2. Sosyal Güvenlik İşlemleri
  3. Sağlık İşlemleri
  4. Açıktan veya Naklen Atamalar
  5. Özlük İşlemleri
  6. Yurtdışı, Yurtiçi, Yolluklu ve Yevmiyeli Görevlendirmeler
  7. 2547 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
  8. Üniversitemizde Çalışan Sözleşmeli Personele Ait İşlemler
  9. Kurum içi ve Kurum dışı Personelle İlgili Her Türlü Yazışmalar
  10. Bilgisayar Ortamında Personel Bilgi Takip İşlemleri

    Personeller
İdari Personel Şube Müdürlüğü
Ömer KURT Şube Müdürü5167
Nagehan Altaş AtmacaŞef5182
Berçem BağcıBilgisayar İşletmeni2320
Meltem ParlaBilgisayar İşletmeni5136