Daire Başkanı


                                                                                                                                                        Öğrenci İşleri Daire Başkanı 

                                                                                                                                                                        Necim ÇELİK
Dairemizin görevleri;

124 sayılı "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 31. maddesinde belirtilen;


 • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
 • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir
 • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
Bu çerçevede: Merkezi otomasyon sistemi ile çalışmalarını yürüten Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından genel olarak;


 • Her Öğretim yılı Akademik Takvim taslağının hazırlanarak Üniversite Senatosuna sunulması ve kabul edilen Akademik Takvimin dağıtımının yapılması,
 • Birim, Bölüm ve Program açma teklifi dosyalarının incelenmesi, Senato onayından sonra Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi,
 • Açılan birim, bölüm ve programların otomasyon sistemine girilmesi,
 • ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin otomasyon sistemine girilmesi ve kayıt hazırlıklarının yapılması,
 • Ek kontenjan, Dikey Geçiş, Yatay Geçiş öğrencilerinin sisteme girilmesi ve kayıtlarının yapılması,
 • Kayıt yenileme hazırlıklarının yapılması ve uzaktan eğitim kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Bakanlar Kurulunca Belirlenen Öğrenci katkı payı ve Öğrenim Ücretlerinin öğrenci bazında hazırlanması,
 • Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,
 • Öğrencilerin ders kayıtlarının yapılması ve kayıt hatalarının sistemde düzeltilmesi,
 • Not girişlerindeki hataların giderilmesi ve maddi hataların sistemde düzeltilmesi,
 • Kayıt dondurma ve Disiplin ceza işlemlerinin ilgili kurumlara bildirilmesi ve sisteme girilmesi,
 • Mezuniyet kararlarının incelenmesi ve Diplomalar ile Diploma Yerine Geçen Belgelerin hazırlanması,
 • İsteyen öğrencilere Diploma Eki Belgelerinin hazırlanması
 • Öğrencilere öğrenci belgesi ve transkript verilmesi,

 • Yaz okulu çalışmalarının yapılması ve yaz okulu sonunda diğer Üniversitelerden ders alan öğrencilerin notlarının ilgili Üniversitelere gönderilmesi,
 • Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esasları çalışmalarının yapılması,
 • Öğrenci Konseyi temsilciliği seçim işlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim-Öğretim ve Öğrencilerle ilgili YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ve üniversitemizin birimleri ile yazışmaların yapılması gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.