Tarihçe

5018 sayılı Kanunun iç denetime ilişkin hükümleri 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş, 2007 yılında da iç denetçi atamaları yapılarak Dicle Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı oluşturulmuştur.