İletişim

Görev:

İç Denetim Birim Başkanı

Eğitim:

Karadeniz Teknik Üniversitesi- Uluslararası İlişkiler

Fırat Üniversitesi- Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli)

İletişim:

Tel:        0412 441 10 00


Dahili:    2266E-posta: 
basar.murat@dicle.edu.tr