Misyon ve Vizyon


Vizyonumuz

“Uluslararası düzeyde bilim ve değer üreten bir üniversitesi olma vizyonuna sahip Üniversitemiz bünyesinde, değerli bir kaynak olduğunu ortaya koyan, etkin ve etkili bir denetim birimi olmaktır.”

 

Misyonumuz

“Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmeyi misyon edinen Üniversitemizin; stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirerek,  ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak denetim ve danışmanlık faaliyeti sunmak suretiyle katkı sağlamaktır.”