Kalite Politikamız

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi, Üniversitemiz Kalite Politikası çerçevesinde, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal etkileşim amaçlarıyla verdiği tüm hizmetlerde “kalite standartlarına uygun” ve “öğrenci merkezli” yönetim sistemini esas alır.

Fakültemiz akademik ve idari personeli, Kalite Politikamız kapsamında aşağıda belirtilen ilkeleri kabul eder:

 • Hukuka, evrensel bilime ve etik ilkelere dayalı etkin ve verimli bir eğitim-öğretim faaliyeti,
 • Öğrencilerimizin memnuniyeti,
 • Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde ulusal/uluslararası akreditasyon,
 • Süreç odaklı yönetim ve çalışma,
 • Düzenli gözden geçirmeye dayalı iyileştirme ve geliştirme,
 • Mevcut kaynaklarımızın verimli ve düzenli kullanımı.

  

HEDEFLERİMİZ

      Fakültemizin Kalite Politikası uyarınca benimsenen ilkeleri gerçekleştirmek üzere belirlenen Kalite Hedefleri şunlardır:

 • “Üniversitemizce benimsenen kalite standartlarına uygun” ve “öğrenci merkezli” kurumsal kimliğimizi oluşturmak için gerekli hukuki ve idari altyapıyı oluşturmak,
 • Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin memnuniyetini sağlamayı bir kurum kültürü haline getirmek,
 • Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma/çalışma faaliyetlerimizde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek,
 • Üniversitemizin ve ülkemizin uluslararası alanda tanınırlığını ve kalitesini yükseltme yönünde aktif roller almak,
 • Yeni bilimsel yayınlara ulaşmak için veritabanı altyapısını sürekli geliştirerek fakültemizin bilimsel araştırma-yayın faaliyetlerini arttırmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almak,
 • Çevreye karşı duyarlı ve sorumlu davranmak.