Fen Fakültesi İdari Personel

Birim  Sorumlusu  Dahili Hat  mail adresi
Ayniyat Saymanlığı 3116
Evrak Kayıt Lamih MUTLU 3059 Lmutlu@dicle.edu.tr
Mehmet YILDIZ mehmet.yildiz@dicle.edu.tr
Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü Arzu KILIÇ 3201
Özel Kalem Sultan APAYDIN 3113 sultan.apaydin@dicle.edu.tr
Personel İşleri Cuma KOŞAR,  3119
Pervin GÜNEŞ 3188 pgunes@dicle.edu.tr
Satın Alma  Mehmet Nuri KILIÇ 3192   nkiliç@dicle.edu.tr
Kalite Geliştirme Birimi Sevil ARSLAN 3003
Yazı İşleri Şefliği Orhan TEZER 3030 otezer@dicle.edu.tr
Biyoloji Bölüm Sekreteri Emine İPEK KAPLAN 3197
Fizik Bölüm Sekreteri Eşref ÖZER 3146 eozer@dicle.edu.tr
Kimya Bölüm Sekreteri
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Sekt.
Burhan BUDAK
Burhan BUDAK
3040
3040
Matematik Bölüm Sekreteri Emin BELTEKİN 3157 emin.beltekin@dicle.edu.tr
İstatistik Bölümü Emin BELTEKİN 3157
Teknisyen Mahmut KIZILBOĞA 3166 mkızılboğa@dicle.edu.tr
Bilgisayar Teknisyeni
Danışma
Cemal Azer USLU

3044
3112
causlu@dicle.edu.tr