Fen Fakültesi İdari Personel

Birim Sorumlu Dahili Hat
Ayniyat Saymanlığı
Orhan TEZER 3116
Evrak Kayıt 
Lamih MUTLU,Mehmet YILDIZ
3059
Öğrenci Koordinatörlüğü
Arzu KILIÇ
3118
Özel Kalem
Asena DÜNDAR 3113
Personel İşleri 
Cuma KOŞAR, Pervin GÜNEŞ 3159-3188
Satın Alma ve Bilişim Destek
Cemal Azer USLU 3192
Kalite Geliştirme Birimi
Arzu KILIÇ 3118
Yazı İşleri Şefliği
Orhan TEZER 3030
Biyoloji Bölüm Sekreteri
Ercan GÜNGÖR
3197
Fizik Bölüm Sekreteri
Eşref ÖZER
3146
Kimya Bölüm Sekreteri
Burhan BUDAK 
3040
Matematik Bölüm Sekreteri
Emin BELTEKİN
3157
Teknisyen İhsan ZEYREK 3166
Teknisyen Askeri YÜKSEL 3166