Fen Fakültesi Fakülte Kurulu

          Fen Fakültesi Fakülte Kurulu                                                                       


1
Prof. Dr. Sezai ASUBAY
Dekan
 
2
Prof. Dr. Yüksel COŞKUN 
Biyoloji Böl. Başk. 
 
3
Prof. Dr. Hadice BUDAK GÜMGÜM 
Fizik Böl. Başk. 
 
4
Prof. Dr. Sait ERDOĞAN
Kimya Böl. Başk. 
 
5
Prof. Dr. H. Özlem GÜNEY 
Matematik Bölm. Başk. 
 
6
Prof. Dr. Kemal GÜVEN
Mol.Biyoloji ve Genetik Böl.Başk. 
7
Dr. Öğr. Üyesi Seçil YALAZ
İstatistik Bölümü Başk.
 
8
Prof. Dr. Sedat İLHAN
Seçilmiş Üye
 
9
Prof. Dr. Mehmet KARAKAPLAN
Seçilmiş Üye
 
10
Prof. Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI
Seçilmiş Üye
 
11
Doç. Dr. M.Zahir DÜZ
Seçilmiş Üye
 
12
Doç. Dr. Sema FİNCAN       
Seçilmiş Üye
 
13
Dr. Öğr. Üyesi Özge KURAN
Seçilmiş Üye

 
14
Merhmet PEKOK
Fakülte Sekreteri Raportör