Fen Fakültesi Fakülte Kurulu

          Fen Fakültesi Fakülte Kurulu 

1-    Prof. Dr. Sezai ASUBAY                                                        Dekan

2-    Prof. Dr. Ahmet KILIÇ                                            Biyoloji Böl. Başk.

3-    Prof. Dr. Mehmet Zafer KÖYLÜ                            Fizik Böl. Başk.

4-    Prof. Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI                    Kimya Böl. Başk.

5-    Prof. Dr. H. Özlem GÜNEY                                   Matematik Bölm. Başk.

6-    Prof. Dr. Veysel TOLAN                                        Mol.Biyoloji ve Genetik Böl.Başk.

7-    Dr. Öğr. Üyesi Seçil YALAZ                                   İstatistik Bölümü Başk.

8-    Prof. Dr. Bilal ÇEKİÇ                                             Seçilmiş Üye

9-    Prof. Dr. Mehmet KARAKAPLAN                          Seçilmiş Üye

10-  Prof. Dr. Recep KARAKAŞ                                  Seçilmiş Üye

11-  Doç. Dr. Şafak ÖZHAN KOCAKAYA                    Seçilmiş Üye

12-  Doç. Dr. Sema FİNCAN                                       Seçilmiş Üye

13-  Dr. Öğr. Üyesi Şilan BATURAY                            Seçilmiş Üye

14-  Mehmet PEKOK                                                   Fakülte Sekreteri Raportör