Uygulamalı İngilizce

Uygulamalı İngilizce Ve Çevirmenlik Bölümü

Uygulamalı İngilizce Ve Çevirmenlik

Programı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.

Program Başkanı

Öğr. Gör.

Program Danışmanı

1 Sınıf Program Danışmanı

Öğr. Gör.

Akademik Kadro

Hakkında

Öğr. Gör.

bilgi

Program Tanıtımı

Akademik ve iş hayatlarında başarılı olabilmeleri, İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için öğrencilere gerekli olan dil becerilerini kazandırmak ve farklı sektörlerde çeviri yapabilecek alanında uzman nitelikli çevirmenler yetiştirmektir. Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal bilimler Meslek Yüksekoklu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı, bağlı 2 senelik bir ön lisans programıdır. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının eğitim dili İngilizcedir ve programda bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur. Küreselleşen dünyada, ülkeler ve kültürler arası ilişkiler arttıkça çevirinin önemi giderek artmakta ve çevirmenlerin üstlendiği misyon da daha önemli hale gelmektedir. Dicle  Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekoklu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının hedefi, öğrencilerin çeviriyle ilgili

Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

 

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programından mezun olan öğrenciler Tercüme büroları, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı gibi kamu kuruluşları, Elçilikler, Konsolosluklar, Kültür Merkezleri, Otel ve Seyahat Acenteleri, Yayınevleri, dergiler, gazeteler, Radyo, Televizyon ve film stüdyoları gibi basın yayın kuruluşları, Uluslararası kurum ve kuruluşların Dış Ticaret, İthalat ve İhracat departmanları gibi yerlerde çalışabilirler. Ayrıca, DGS ile fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi bölümlerine yerleşebilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülteler

 

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) sınavından başarılı olmaları koşuluyla alanlarıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinin ilgili lisans programlarına doğrudan sınavsız dikey geçiş yapabilirler.