Muhasebe ve vergi


Muhasebe Ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Zehra YÜCEDAĞ

Program Başkanı

Öğr.Gör Kadir GÖKOĞLAN

Program Danışmanı

Öğr.Gör Kadir GÖKOĞLAN

Akademik Kadro

Hakkında

Doç. Dr. Zehra YÜCEDAĞ

bilgi

Dr. Öğr. Üyesi Salahattin ALTUNDAĞ

bilgi

Öğr.Gör.Kadir GÖKOĞLAN

bilgi

Öğr.Gör. Ömer ÖZĞAN

bilgi


bilgi

 

 

Program Tanıtımı

 

İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

 

Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

 

Mezunlar, firmaların muhasebe departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe, mali müşavirlik firmalarında çalışabilmekte, 4yıllık bir stajın sonunda serbest muhasebeci unvanı alabilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülteler

 

İşletme Muhasebe İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret