Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ Ve VİZYONUMUZ

 

MİSYONUMUZ Ve VİZYONUMUZ

          Azami düzeyde bilimsel ve mesleki beceriye sahip; ulusal ve uluslararası nitelikte bilim ve teknolojiyi benimsemiş; bu doğrultuda sosyal, k ül  re l ve ekonomik anlamda bulunduğu b öl geye ve   lkemize katk ıl ar sağlayan işg üc ü ve bireyler yetiştirmek.

 

   Bu vizyona ulaşmak için; öğrencilerimizi mevcut öğretim kadromuz ile çağdaş bilgi ve teknoloji ile donatmak; onları girişimci, üretken, sorgulayan, rekabetçi, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak yetiştirmek ve sanayi paydaşlarımızla buluşturmak.