Tarihçe

Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu; 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Bakanlar kurulu kararı ile Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan protokol gereği 1997 yılında Hemşirelik Bölümüne ilk kez öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretime başlamıştır.

1999-2000 eğitim-öğretim yılında Sağlık Memurluğu bölümünün de açılmasıyla, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu olarak iki ayrı bölüm halinde faaliyetini sürdürmüştür. Ancak, 2007 yılında yürürlüğe giren Hemşirelik kanunu ile Sağlık Memurluğu bölümlerinin ülke genelinde kapatılması sonucu ve 2007-2008 yılından itibaren karma öğrenci alımına geçilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu başkanlığının 21.08.2015 tarih ve 75850160-301.01.02/ 47918 sayılı yazıları ile Uzaktan Eğitim programı çatısı altında açılmış olan Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) programı, şu anki mevcut sayı olan 164 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlatılmıştır. Böylece toplam öğrenci sayımız, özel öğrencilerle birlikte 631 e ulaşmıştır.

Yüksekokulumuz derslikleri bilgisayar, akıllı tahta ve barkovizyon sistemleri ile desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin mesleki yeteneklerini geliştirebileceği güncel teknolojik araçlarla donatılmış mesleki beceri laboratuarı bulunmakta, bu sayede öğrencilerin, yetenekleri ve derecelerine uygun, güvenli eğitim stratejileri ile sistematik bir eğitim almaları sağlanmaktadır. 

Öğrencilerimiz, eğitim-öğretim süresince müfredat programlarına uygun olarak dönem içlerinde öğretim elemanlarının gözetiminde Dicle Üniversitesi hastanelerinde (Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kalp hastanesi), Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, Kadın doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulama ve çalışmalar yapmaktadır. 

Yüksekokulumuzun sürdürmekte olduğu Öğrenim programı, öğrencilerin bütüncül ve insancıl felsefeye sahip, etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli değişime açık, kaliteyi yükseltmek için yeni teknolojileri kullanan ve yeni bilgilere ulaşan, girişken hemşireler olarak yetişmesini sağlamaya yöneliktir.

Bu programda, insan ve toplum sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bilgi ve becerileri kazandıran temel hemşirelik derslerinin yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri de yer almaktadır.            

  Öğretim elemanlarımızın Hemşirelik Anabilim Dallarından en az birinde lisansüstü eğitim almış olması ve klinik deneyimlerinin olması göz önünde bulundurulmaktadır.

  Akademik personelin gelişimine ve eğitimlerinin devam ettirilmesine önem verilmektedir. Birimimizdeki gerek akademik gerekse idari personelimiz hizmet içi eğitimlerle desteklenmektedir.

Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu olarak Hemşirelik Fakültesine dönüşümü gerçekleştirmek için tüm çalışanlarıyla hep birlikte büyük bir gayret ve kararlılık içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Amacımız; çağdaş, gelişime açık, ömür boyu öğrenen, tercih edilen, her türlü mesleki ve sosyal becerileri kazanmış, kaliteli hemşireleri topluma kazandırmaktır.