Tarihçe

Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu; 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Bakanlar kurulu kararı ile Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan protokol gereği 1997 yılında Hemşirelik Bölümüne ilk kez öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretime başlamıştır.

           1999-2000 eğitim-öğretim yılında Sağlık Memurluğu bölümünün de açılmasıyla, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu olarak iki ayrı bölüm halinde faaliyetini sürdürmüştür. Ancak, 2007 yılında yürürlüğe giren Hemşirelik kanunu ile Sağlık Memurluğu bölümlerinin ülke genelinde kapatılması sonucu ve 2007-2008 yılından itibaren karma öğrenci alımına geçilmiştir. Yüksekokulumuz, eğitim-öğretim faaliyetini 2001-2013 yılları arasında Diş Hekimliği Fakültesine ait binada sürdürmüştür. Akabinde Fen Fakültesi arkası eski Edebiyat Fakültesi binasına taşınarak Eczacılık Fakültesi ile birlikte 30 Ocak 2023 yılına kadar faaliyetlerine devam etmiştir, bu tarihden sonra yeni tahsis edilen Eski Hukuk Fakültesi binasına taşınmıştır.

           19.11.2014 tarih 6569 sayılı kanunla kabul edilen, 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete yayımlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.08.2015 tarih 75850160-301.01.02/47918 sayılı yazıları ile Uzaktan eğitim programı çatısı altında Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) programı açılmıştır. 2018 yılından itibaren bu programda örgün eğitime geçilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 15.04.2021 tarih ve 27906 sayılı kararıyla Yüksekokulumuzda Hemşirelik Bölümüne ek olarak Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleriaçılmıştır.

     20.04.2021 tarih ve 62646 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümünde Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İç Hastalıkları Hemşireliği ile Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programları açılmıştır.   

Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 09.01.2022 tarih E-75850160-101.02.01-472 sayılı yazı ve 03.03.2022 tarih ve 5252 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki ileDicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu kapatılmış yerine Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi açılmış ve Yüksekokul bünyesinde olan bölümler fakülteye aktarılmıştır.

Fakültemiz derslikleri bilgisayar, ses sistemi, akıllı tahta ve barkovizyon sistemleri ile desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin mesleki yeteneklerini geliştirebileceği güncel teknolojik araçlarla donatılmış mesleki beceri ve simülasyon laboratuvarı bulunmaktadır.

       Öğrencilerimiz, eğitim-öğretim süresince müfredat programlarına uygun olarak dönem içlerinde öğretim elemanlarının gözetiminde Dicle Üniversitesi Hastanelerinde (Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kalp hastanesi), Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulama ve çalışmalar yapmaktadır. 

Fakültemizde sürdürülmekte olan Öğrenim programı, öğrencilerin bütüncül ve insancıl felsefeye sahip, etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli değişime açık, kaliteyi yükseltmek için yeni teknolojileri kullanan ve yeni bilgilere ulaşan, girişken hemşireler ve diyetisyenler olarak yetişmesini sağlamaya yöneliktir. Bu programda, insan ve toplum sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bilgi ve becerileri kazandıran temel sağlık derslerinin yanı sıra sosyal bilimler dersleri de yer almaktadır.