Vizyon

Sağlık bilimleri disiplinlerinde; eğitimde, öğretimde ve uygulamada kaliteyi yakalamış, yaşam boyu öğrenme odaklı, alanında özgün bilimsel çalışmalar yapan, yenilikçi bakış açısıyla sağlık politikalarına yön veren, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan ve tercih edilen öncü bir fakülte olmaktır.