Anket Sonuçları (Öğrenci)

Soru Hemen hemen her zaman Sık sık Zaman zaman Nadiren Hemen hemen hiçbir zaman
Öğretim elemanları alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri paylaşmaktadır. 37 85 182 65 66
Derslerde teknolojik araç ve gereçler etkin kullanılmaktadır. 35 84 168 70 74
Danışmanım sorunlarıma karşı duyarlıdır. 40 89 161 72 73
Dersliklerin donanımı uygundur. 36 77 186 69 68
Proje olanaklarından haberdar edilmekteyim. 33 58 166 92 85
Üniversite web sayfası kullanıcı dostu olma yönünden yeterlidir. 29 65 182 88 73
Öğrenim ortamının temizlik düzeyi yeterlidir. 38 81 177 72 67
Öğrenci kulüpleri etkinlikler açısından yeterlidir. 28 51 166 93 98
Üniversite tarafından bizlere sunulan kültürel, sportif ve sanatsal olanaklar yeterlidir. 26 54 155 92 107
Merkezi kütüphane fiziki yönden ve donanım açısından yeterlidir. 27 65 182 84 79
Üniversitede yer alan kantin, kafe, restoran vb. işletmelerin hizmet kalitesi yeterlidir. 27 65 176 84 83
Üniversitenin kariyer planlama etkinlikleri yeterlidir. 25 61 176 78 92
Değişim programları (Erasmus +, Farabi, Mevlana, vb.) bilgilendirme düzeyleri yeterlidir. 28 57 154 91 104
Üniversitenin özel gereksinimli bireyler açısından erişilebilirliği uygundur 26 46 180 90 89
Topluma hizmet uygulamaları yeterlidir. 24 58 168 86 85
Üniversite içi huzur ve güven hizmetleri uygundur. 32 86 170 62 69
MEMNUNİYET ORANI %62.0968