Hemşirelik Bölümü

  1. Hemşirelik Bölümü Lisans Programı: Hemşirelik Bölümümüz Ülkemizde en çok tercih edilen hemşirelik bölümleri arasında ilk 5 sırada yer almaktadır. Hemşirelik Bölümümüz Üniversitemiz bünyesinde 24 yıldır eğitim vermektedir. Anabilim Dalları hazırlık aşamasındadır.

Mezun Olma Koşulları

ü  Hemşirelik Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler “Hemşire”ünvanı alacaklardır.

ü  Hemşirelik programından mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

ü  Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

ü  100 üzerinden en az 60 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

ü  Uygulamaların en az %80’ ine, teorik derslerin ise en az %70’ ine devam zorunluluğu vardır.

ü  Öğrenciler haftada en fazla 40 saat ders alabilir. Bir dönem 15 haftadan oluşur.

ü  Detaylı bilgi için "Dicle Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Mezunların İstihdam Edileceği Alanlar

  • Sağlık Hizmeti Veren Kurum ve Kuruluşlar:İl Sağlık Müdürlükleri, İl Halk Sağlığı Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Destekli Ruh Sağlığı Merkezleri, Hastaneler (özel, devlet), Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakım Merkezleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Yuvaları, Danışmanlık Merkezleri (kadın, gençlik, çocuk).
  • Eğitim:Hemşirelik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulları, Sağlık Yüksekokulları
  • İş yerleri:Fabrikalar
  • Okullar

·         Diğer sektörler:Gıda, halkla ilişkiler, ilaç sanayi, insan kaynakları, medikal ürünler, sigortacılık, tıbbi cihaz ve malzemeler

Mezunların görev yapabilecekleri mesleki pozisyonlar şunlardır:

ü  Sağlık bakım hizmetleri müdürü,

ü  Eğitim hemşiresi,

ü  Öğretim üyesi (profesör, doçent)

ü  Sağlık eğitmeni,

ü  Satış temsilcisi,

ü  Sorumlu servis hemşiresi,

ü  Servis hemşiresi,

ü  Özel dal hemşiresi,

ü  Ameliyathane hemşiresi,

ü  Evde bakım hemşiresi,

ü  Hemodiyaliz hemşiresi,

ü  İşyeri hemşiresi,

ü  Onkoloji hemşiresi,

ü  Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi,

ü  Yoğun bakım hemşiresi.

Akademik Personel

1. Doç. Dr. Funda GÜMÜŞ (Bölüm Bşk.)

2. Doç. Dr. Gülhan YİĞİTALP

3. Doç. Dr. Leyla ZENGİN AYDIN

4. Doç. Dr. Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ

5. Doç. Dr. Gülbeyaz BARAN DURMAZ

6. Doç. Dr. Yeter DURGUN OZAN

7. Doç. Dr. Mesude DUMAN

8. Dr. Öğr. Üyesi Hasan GENÇ

9. Öğr. Gör. Uzm. Medine ERKAN

10. Öğr. Gör. Uzm. Evin EVİNÇ

11. Öğr. Gör. İkram DURĞUN

12. Öğr. Gör. Dr. Esra ANUŞ TOPDEMİR (Uygulamalı Birim)

13. Öğr. Gör. Uzm. Tülay YILDIRIM ÜŞENMEZ (Uygulamalı Birim)

14. Öğr. Gör. Uzm. Çiçek SARUHAN (Uygulamalı Birim)