MUAYENE KABUL KOMİSYONU

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Adı ve Soyadı

Unvanı

Komisyondaki Görevi

AHMET TANRIKULU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Başkan

MEHMET HATİP SAATÇİOĞLU

VHKİ

Üye

YAŞAR BULUÇER

ŞEF

Üye