Anket Sonuçları (Akademi ve İdari Personel)

MEMNUNİYET SONUÇLARI

Menuniyet anketlerini 25 akademik ve idari personel doldurmuştur. Sonuçlar aşağıda maddeler hainde sunulmuştur.

 

·         Araç gereç ve donanımlardan personelin %44’ü çok memnun ve %36’sı memnundur. Toplamda %70’i araç gereç ve donanımlardan memnundur.

·         Yönetimin personel istek ve ihtiyaçlarına gösterdiği ilgiden personelin  %24’ü çok memnunken, %32’si memnundur. Toplamda %56’sı yönetimin personel istek ve ihtiyaçlarına gösterdiği ilgiden memnundur.

·         Kurumun birimler arası iletişiminden ilgiden personelin  %24’ü çok memnunken, %32’si memnundur. Toplamda %56’sı kurumun birimler arası iletişiminden memnundur.

·         Çalıştığınız ortamın temizlik ve hijyeninden personelin %52’si hiç memnun değilken, %28’i memnun değil. Toplamda %80’i çalıştığınız ortamın temizlik ve hijyeninden memnun değildir.

·         Yönetimin personele karşı tutum ve davranışlarından personelin  %40’ı çok memnunken, %20’si memnundur. Toplamda %60’ı yönetimin personele karşı tutum ve davranışlarından memnundur.

·         Yönetimin sorumluluk dağıtımından personelin  %28’i çok memnunken, %28’i memnundur. Toplamda %56’si yönetimin sorumluluk dağıtımından memnundur.

·         Kurumda çalışanların güvenliği için alınan önlemlerin yeterliliğinden personelin  %20’si çok memnunken, %36’sı memnundur. Toplamda %56’sı kurumda çalışanların güvenliği için alınan önlemlerin yeterliliğinden memnundur.

·         Kurumun sosyal aktivite hizmetlerinden  personelin  %12’si çok memnunken, %20’si memnundur. Toplamda %32’si kurumun sosyal aktivite hizmetlerinden memnundur.

·         Kurumda alınan güvenlik önlemlerinden hizmetlerinden  personelin  %24’ü çok memnunken, %20’si memnundur. Toplamda %44’ü kurumda alınan güvenlik önlemlerinden memnundur.

·         TSEN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamaya başladığından beri yapılan çalışmalardan personelin  %20’si çok memnunken, %48’i memnundur. Toplamda %68’i TSEN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamaya başladığından beri yapılan çalışmalardan memnundur.

·         Personelin çoğu sosyal aktivite önermezken (%60), önerenle gezi, piknik ve futbol aktivitelerinin arttırılmasını önermişlerdir.

·         Kurumda neleri değiştimek isterdiniz sorusuna personelin % 64’ü kurumda temizlik hizmetlerinde değişiklik yapmayı ve çalışma ortamlarının iyileştirilmeyi düşündüklerini belirtmişlerdir.

·         Personelin %32’si iş hayatında bireysel beceriye katkı sağlayacak (İngilizce, bilgisayar vb.)  konularda eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir.

·         Personelin %68’i kurumda temizliğin yapılmıyor olmasının ve çalışma ortamının hijyenik ve havadar olmamasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.

·         Personelin %36’sı kurum içi iletişim ve yönetimin iletişiminin kendilerini olumlu etkilediğini belirtmişlerdir.

 

Kurumun toplam memnuniyet oranı :%50.6’dır.