2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME (DERS KAYDI) DUYURUSU - en

08.08.2022


DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KAYIT YENİLEME (DERS KAYDI) DUYURUSU

 

 

KAYIT YENİLEME VE HARÇ YATIRMA TARİHLERİ

 

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Başlangıcı

5 Eylül 2022

 

Ders Kaydı- Harç Yatırma Bitişi

11 Eylül 2022

 

MAZERET KAYITLARI

 

Mazeret Kayıtları / Ekle-Bırak / Ders Kaydı Değişikliği

 ve Harç Yatırma İşlemleri

(Bu İşlemler Danışman Gözetiminde veya Danışman ile

 irtibata girilerek yapılacaktır.)

12-16 Eylül 2022

 

DANIŞMANLARIN DERS KAYITLARI ONAYLAMA TARİHLERİ

 

Başlama

5 Eylül 2022

 

Bitiş

16 Eylül 2022

 

Harç ve öğrenim ücreti Türkiye Vakıflar Bankasının Şube’lerinden, ATM’lerinden

 veya internet bankacılığından öğrenci numarası ile yatırılacaktır.

EFT yapılmayacaktır.

 

KAYIT DONDURMA

 

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz en geç 16 Eylül 2022 tarihine

kadar mazereti ile birlikte kayıtlı olduğu akademik birime müracaat edebilir.

 

 1. Öğrencilerimiz, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince yukarıda belirtilen tarihlerde kendi otomasyon sayfasından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına ait sorumlu oldukları derslerin yanı sıra varsa alt yarıyıllardan başarısız / devamsız oldukları veya varsa çeşitli sebeplerle dönemi içerisinde alamadıkları dersleri de (devamı alınmayan dersin bulunduğu sınıftan seçilmesi), seçmek ve kesinleştir butonunu tıklayarak kesinleştirmek zorundadırlar. Kesinleştirilmeyen ders kayıtları danışmanın onayına gelmeyeceğinden, öğrencilerimizin mutlaka seçtikleri dersin kesinleştirme işlemini de yapmaları gerekir.

 

 1. İlgili danışmanlar, yukarıda belirtilen tarihler arasında öğrenci tarafından seçilen dersleri sınıflar bazında inceleyerek varsa alt dönemlerden kalan başarısız/devamsız veya çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alınmayan derslerin de ders kaydına eklenip eklenmediğini kontrol ederek süresi içerisinde onaylamaları gerekir.

 

 1. Yeni kaydolan önlisans ve lisans öğrencileri de bahar yarıyılından itibaren ders kayıt işlemlerini kendileri yapacaklardır. Öğrenim ücreti veya katkı payı yatırmak zorunda olan öğrenciler ise yukarıda belirlenen tarihler arasında öğrenci numarası ile Vakıfbanka belirlenen tutarı yatıracaklardır.

 

 

 1. Normal öğrenim süresi içerisinde olan birinci öğretim öğrencileri harç yatırmadan sadece ders kaydı yapacaklar, normal öğrenim süresini aşmış olan birinci öğretim öğrencileri ise katkı payını (harç) öğrenci numarası ile Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesinin normal öğretim hesabına yatırarak ders kaydı yapacaklardır. (Diyarbakır dışından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp Vakıflar Bankası Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.)

 

 1. İkinci öğretim öğrencileri, öğrenim ücretini öğrenci numarası ile Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesinin ikinci öğretim hesap numarasına yatıracaklardır. (Diyarbakır dışından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp Vakıflar Bankası Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.)

 

 1. Lisansüstü normal örgün öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler normal öğrenim süresi içinde katkı payını yatırmadan sadece ders kayıt işlemini yapacaklardır. (Tezsiz Yüksek Lisans için normal süre 3 dönem, Tezli Yüksek Lisans için 4 dönem, Yüksek Lisans Diplomasıyla Doktora programlarına kayıt yapanlar için 8 dönem, Lisans Diplomasıyla Doktora programlarına kayıt olanlar için ise 10 dönemdir.) Bu süreleri aşan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını yatırmak zorundadırlar.

 

 1. Tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunca programın azami öğrenim süresi olan 3 dönem için belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar.

 

 1. Normal örgün öğretimde (birinci öğretim) okuyan Şehit ve Gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenimleri boyunca katkı payından muaftırlar.

 

 1. İkinci öğretim programlarında okuyan şehit ve gazi çocukları programın normal öğrenim süresi içerisinde öğrenim ücretinden muaftırlar. Engelli öğrenciler de engel oranı kadar öğrenim ücreti indiriminden faydalandırılırlar. Ancak, ikinci öğretim programının normal öğrenim süresini aşan şehit ve gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını yatırmak zorundadırlar.

 

 1. Değişim programları veya özel öğrenci statüsünde Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir.

 

 1. İlgili dönemde dersi bulunmayan öğrenciler ile kayıt donduran öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmak zorunda değildirler.

 

 1. 1 Temmuz 2021 tarihli ve 31528 sayılı 2021 Cumhurbaşkanlığı kararının 10.maddesinin 3. fıkrası gereğince "Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal hariç) kayıt yaptırması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları veya öğrenim ücretleri, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır"