2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ TAKVİMİ - en

16.08.2022 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ TAKVİMİ

 

FAALİYET ADI

İŞLEM VE SON BAŞVURU TARİHİ

 

Yeni Kazanan Öğrencilerin Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri

(2021 girişli olup da daha evvel ders muafiyeti başvuru yapmayan öğrencilerimiz de başvuru yapabilir)

9 Eylül 2022

 

Muafiyet ve İntibak İşlemlerinin İlgili Bölüm ve Program Başkanlığı Tarafından Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

16 Eylül 2022

 

Muafiyet Sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bölüm Başkanlığı Koordinasyonunda Otomasyona İşlenmesi

19-23 Eylül 2022

 

Muafiyet ve İntibak İşlemlerine İtiraz

Muafiyet raporunun öğrenciye tebliğ edildiği veya öğrenci otomasyonunda ilan edildiği tarihten İtibaren 5 işgünü içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığına yapılacaktır.

 

Muafiyet ve İntibak İtirazlarının Bölüm / Program Başkanı veya İlgili Komisyon Tarafından Değerlendirme ve Sonuçlandırma

Öğrenci tarafından yapılan itiraz tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde

 

Muafiyet ve İntibak İşleminden Feragat

Muafiyet ve intibak işleminin öğrenciye tebliğinden itibaren 5 işgünü içerisinde

 

Muafiyetten Dolayı Ders Ekleme ve Çıkarma

26-30 Eylül 2022

 

Belirlenen tarihler arasında gerekli iş ve işlemleri yapmayan öğrencilerle ilgili herhangi bir işlem yapılamaz.