ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI VE ÖĞRETİM ÜYESİNDEN PERSONEL HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ - en


25.07.2022


Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah SESSİZ ve Dr. Öğr. Üyesi M. Murat TURGUT 13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında, Erasmus+ KA107 Personel Hareketliliği kapsamında Özbekistan’da Tashkent Institute of Irrigation, Mechanization and Agrotechnology  (TIIAME) bağlı olan Karshi Irrigation and Agricultural Technologies Institute’ne ders verme, ders alma ve bilimsel işbirliği ziyareti gerçekleştirmiştir. 
Prof. Dr. Abdullah SESSİZ tarafından, ev sahibi üniversitenin akademik personeline, doktora/yüksek lisans öğrencilerine ve lisans öğrencilerine ayrı günlerde olmak üzere Ülkemizin, Üniversitemizin ve Fakültemizin tanıtımının yer aldığı bilgilendirme sunumlarının yanı sıra Türkiye’de Tarım ve Makinalaşma durumu ile Tarım Makinaları İmalat Sanayisi ile ilgili sunumlar yapılmıştır. Sunumlar ilgili üniversite akademik personeli ve öğrencileri tarafından ilgi ile karşılanmıştır. 
Ayrıca, Enstitü Rektörü ve Dış ilişkiler koordinatörü, Dış ilişkiler koordinatör yardımcısının katılımıyla iki kurum arasında gelecekte ortak doktora programı açma konusunda işbirliği olanakları geliştirme konusunda yararlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra Dekan ve Bölüm Başkanlarıyla yapılan toplantıda Özbekistan ve Türkiye’nin tarım makinaları imalat sanayisinin gelişimi ve mevcut durumu ile Tarımsal mekanizasyon düzeyi hakkında ikili tartışmalar yapılmış olup gelecekte bu iki birim arasında işbirliği yapma konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur.