MILK AND DAIRY PRODUCTS TECHNOLOGY PROGRAM

  
PROGRAM BAŞKANI
        
            
 ÖĞR. GÖR. SERAP GÜNEŞ       
            
AKADEMİK PERSONEL
        
            
          ÖĞR. GÖR. SERAP GÜNEŞ       
  ÖĞR. GÖR. DEMET EKTİREN          
   ÖĞR. GÖR. HATİCE ERTEM         
            
PROGRAM DANIŞMANI
        
            
 ÖĞR. GÖR. SERAP GÜNEŞ       
            
STAJ DANIŞMANI
        
            
 ÖĞR. GÖR. SERAP GÜNEŞ       
            
PROGRAM TANITIMI
        
            
 Yaşam için vazgeçilmez bir besin maddesi olan sütün, taze, hijyenik ve istenen tat-aroma özellikleri ile tüketiciye ulaştırılabilmesi önemlidir. Bu amaca hizmet eden Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı, öğrencilere süt ürünlerinin işlenmesi, süt ve süt ürünlerinde kalite kontrol faaliyetleri, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi, mikrobiyoloji, hijyen ve sanitasyon gibi konularda yeterli eğitimi verecek şekilde düzenlenmiştir. 
  
  
  
  
            
MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
        
            
 Başta süt işletmeleri olmak üzere gıda üretimi yapan işletmelerde istihdam edilebilmektedir. 
 Kamuda görev alabilmektedirler.       
 Kendileri işyeri açıp faaliyet gösterebilmektedirler.      
            
DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER
        
            
 Gıda Mühendisliği         
 Beslenme ve Diyetetik        
 Süt Teknolojisi         
 Kimya