Süt ve Besi Hayvancılığı English

                       
  PROGRAM BAŞKANI              
               
                       
  DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET AYDIN              
                       
                       
  PROGRAM DANIŞMANI              
               
                       
  DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET AYDIN              
                       
                       
  STAJ DANIŞMANI              
               
                       
  DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET AYDIN              
                       
                       
  PROGRAM TANITIMI              
               
                       
  Ülkemiz hayvan sayısı bakımından dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen, bu hayvanlardan elde edilen verim açısından dünya ortalamalarının çok altındadır. Bununda en büyük sebebi özellikle kırsal alanda üretim yapan yetiştiricilerimizin gerekli teknik bilgi ve donanımdan yoksun olmalarıdır. Verimli ve kazançlı bir hayvancılığın yapılabilmesi, bilimsel metotlara dayalı olarak hayvan yetiştirme, besleme ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle bu konuda yetişmiş teknik ara elemana ihtiyaç bulunmaktadır. Süt ve Besi Hayvancılığı Programının amacı, bilimsel metotlara dayalı olarak verimli ve kazançlı bir hayvancılığın yapılabilmesini sağlamak ve yüksek kalitede sağlık hizmetini sunmak için bu konuda teknikerler yetiştirmektir.   
   
   
   
   
   
   
   
                       
                       
  MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI              
               
                       
  Süt ve Besi Teknikerleri, kamu sektöründe veya özel sektöre ait çiftliklerde ve mandıralarda çalışabilirler veya kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et ve Süt Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda, özel hayvan kliniklerinde ve danışmanlık kurumlarında çalışabilirler.  
   
   
   
                       
                       
  DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER              
               
                       
  Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü              
  Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Bölümü