Akademik Personel

BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Prof. Dr.

Mehmet DOĞRU   (Bölüm Başkanı)

mdogru@dicle.edu.tr

8895

Öğretmen

Çetin LAYIK

 

8892

 

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Bülent BAŞARAN

bbasaran@dicle.edu.tr  (BölümBaşkanı)

8975

Arş. Gör. Dr.

Ferit KARAKOYUN

ferit.karakoyun@dicle.edu.tr

8702

Arş. Gör. Dr.

Ömer ŞİMŞEK

osimsek@dicle.edu.tr

8970


Arş. Gör.

Ülkü ÜLKER

ulku.ulker@dicle.edu.tr

8970

Öğr. Gör.

Murat YALMAN

myalman@dicle.edu.tr

8974

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Behçet ORAL

oralbehcet@dicle.edu.tr  ( Bölüm Başkanı )

8849

Doç. Dr.

Bayram AŞILIOĞLU

bayrama@dicle.edu.tr

8906

Doç. Dr.

Ahmet ÇOBAN

acoban@dicle.edu.tr

8972

Doç. Dr.

Taha YAZAR

tahayazar2011@gmail.com

8856

Dr. Öğr. Üyesi

Nesrin HARK SÖYLEMEZ

nesrin.hsoylemez@dicle.edu.tr

8822

Arş. Gör. Dr.

Tuncay ARDIÇ

tuncay.ardic@dicle.edu.tr

8996

Arş. Gör. Dr.

Sedef SÜER

sedef.suerædicle.edu.tr

8991

Öğr. Gör.

Kadri YAKA

kyaka@dicle.edu.tr

8900

Öğr. Gör.

Hasan BOZASLAN

hbozaslan@gmail.com

8852

 

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Hüseyin Fazlı ERGÜL

hüseyinf@dicle.edu.tr

8990

Doç. Dr.

Abidin DAĞLI

dagli@dicle.edu.tr

8855

Doç. Dr.

Fırat Kıyas BİREL

firat.birel@dicle.edu.tr

8958

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail KINAY

ismailkinay84@gmail.com

8850

Arş. Gör. Dr.

Serpil ÇELİKTEN

serpil.celikten@dicle.edu.tr

8853

Arş. Gör. Dr.

Mehmet Mirze BAYDU

mirze0983@gmail.com

8853

Öğr. Gör.

Mahmut ARIKAN

marikan@dicle.edu.tr

8874

Öğr. Gör.

Yunus AVANOĞLU

avanoglu@dicle.edu.tr

8852

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Arş. Gör.

Kasım SEZGİN

kasimsezgin@hotmail.com

8996

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Ali Osman ALAKUŞ

aliosman@dicle.edu.tr  (Bölüm Başkanı   )

8979

Prof. Dr.

İrfan YILDIZ

irfanyildiz@dicle.edu.tr

8966

Dr. Öğr. Üyesi

Münire Meral YAĞCI TURAN

muniremeral@hotmail.com

8965

Dr. Öğr. Üyesi

Nurhayat GÜNEŞ

nurhayat.gunes@dicle.edu.tr

8962

Dr. Öğr. Üyesi

Berivan EKİNCİ

berivan.ekinci@dicle.edu.tr

8978

Öğr. Gör.

Bahattin EREN

beren@dicle.edu.tr

8963

Öğr. Gör.

Eyyup Serkan HAKERİ

mimhak@hotmail.com

8976

Uzman

Fatma ALTIN YÜCE

 

8964

 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Didem DÖĞER

didem.doger@dicle.edu.tr

8973

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Birol OTLUDİL

birolotludil@dicle.edu.tr

8867

Prof. Dr.

Ramazan DEMİR

rdemir@dicle.edu.tr

8870

Prof. Dr.

Saffet ELÇİ

selci@dicle.edu.tr

8866

Prof. Dr.

Şennur KETANİ

sennur@dicle.edu.tr

8865

Prof. Dr.

Rıfat EFE

rifatefe@dicle.edu.tr

8859

Doç. Dr.

İbrahim Ümit YAPICI

uyapici@dicle.edu.tr

8907

Doç. Dr.

Murat HEVEDANLI

murathevedanli@dicle.edu.tr

8863

Dr. Öğr. Üyesi

Sadreddin TUSUN

sadreddint@gmail.com

8843

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Hakan İNCE

hakanince@dicle.edu.tr

8876

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Sait YÜCEL

syucel@dicle.edu.tr

8888

Prof. Dr.

Mehmet DOĞRU

mdogru@dicle.edu.tr

8895

Prof. Dr.

Yalçın TONBUL

ytonbul@dicle.edu.tr

8894

Prof. Dr.

Reyhan Gül GÜVEN

rgguven@dicle.edu.tr

8886

Doç.Dr.

Remziye GÜZEL

remziye.guzel@dicle.edu.tr

8951

Doç. Dr.

Hülya ASLAN EFE

hulyaaslanefe@dicle.edu.tr

8872

Doç. Dr.

Cihat DEMİR

cdemir@dicle.edu.tr

8884

Doç. Dr.

Kerem SÜTÇÜ

keremsutcu@Windosliwe.com

 

Doç. Dr.

Medeni AYKUT

medeni.aykut@dicle.edu.tr

8885

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Fatih GENİŞEL

mfgenisel@dicle.edu.tr

8912

Dr. Öğr. Üyesi

Gonca ÇAKMAK

goncacakmak82@hotmail.com

8864

Arş. Gör. Dr.

Nurcan KELEŞ

nurcan.keles@dicle.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Nametullah SÜER

namet@dicle.edu.tr

8873

 

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Selahattin GÖNEN

sgonen@dicle.edu.tr

8819

Prof. Dr.

Abdulkadir MASKAN

akmaskan@dicle.edu.tr

8905

Prof. Dr.

Kemal AKKILIÇ

kakkilic@dicle.edu.tr

8821

Prof. Dr.

Mehmet Halim BAŞKAN

hbaskan@dicle.edu.tr

8945

Doç. Dr.

Işık Yeşim DİCLE ERDAMAR

ydicle@dicle.edu.tr

8820

Doç. Dr.

Medine BARAN TÜRKAN

medinebaran@dicle.edu.tr

8937

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Tahir KAVAK

mtkavak@dicle.edu.tr

8877

 

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Giray TOPAL

gtopal@dicle.edu.tr

8921

Prof. Dr.

Fuat GÜZEL

fguzel@dicle.edu.tr

8910

Prof. Dr.

Hayrullah YILMAZ

hyilmaz@dicle.edu.tr

8913

Prof. Dr.

İlhan UZUN

iuzun@dicle.edu.tr

8917

Prof. Dr.

Bilsen TURAL

btural@dicle.edu.tr

8915

Prof. Dr.

Servet TURAL

stural@dicle.edu.tr

8916

Prof. Dr.

İbrahim AZİZ YAĞAN

yagan@dicle.edu.tr

8918

Doç. Dr.

Gülbahar AKKAYA SAYGILI

gulbahar.akkaya@dicle.edu.tr

8911

Arş. Gör. Dr.

Duygu BİLEN

 

8914

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Kemal ÖZGEN

ozgenkemal@gmail.com

8993

Doç. Dr.

Erhan PİŞKİN

erhan1081@gmail.com

8902

Doç. Dr.

Tamer KUTLUCA

tkutluca@hotmail.com

8881

Doç. Dr.

Yılmaz GÜNDÜZALP

ygunduzalp@dicle.edu.tr

8984

Doç. Dr.

Halis YILMAZ

halisyilmaz@dicle.edu.tr

8897

Doç. Dr.

Yılmaz ZENGİN

yilmazzengin@outlook.com

8980

Doç.Dr.

Mustafa İLHAN

mustafailhan21@gmail.com

8861

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet AYDIN

mehaydin2008@gmail.com

8982

Dr. Öğr. Üyesi

Veysel BUTAKIN

vbutakin@dicle.edu.tr

8948

Dr. Öğr. Üyesi

Yasin KAYA

ykaya@dicle.edu.tr

8955

Dr. Öğr. Üyesi

Ali İhsan MUT

aliihsanmut@gmail.com

8981

Dr. Öğr. Üyesi

Selin ÇEMBERCİ 

 

 

Arş. Gör. Dr.

Ahmet ÖTELEŞ

ahmet_oteles@hotmail.com

8949

Arş. Gör. Dr.

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ

nese_dokumaci01@hotmail.com

8845

Arş. Gör. Dr.

Tuğba ÖRNEK

tugbanergiz@homail.com

8845

Arş. Gör. Dr.

İsmail KESKİN

iskeskin@ymail.com

8957

Arş. Gör.

Mustafa Özgür KELEŞ

mokeles@dicle.edu.tr

8892

Öğr. Gör.

Muhammed Faysal AKIN

akinff@dicle.edu.tr

8873

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Hüseyin Fazlı ERGÜL

hüseyinf@dicle.edu.tr  (BölümBaşkanı)

8990

Dr. Öğr. Üyesi

Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ

ozlemaltındag@gmail.com

8991

 

SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Sadettin ÖZÇELİK

sozcelik@dicle.edu.tr         (Bölüm Başkanı)

8875

Prof. Dr.

İdris KADIOĞLU

ikadioglu@dicle.edu.tr

8868

Doç. Dr .

Ayşe SAĞLAM

 

8841

Doç. Dr.

Burhan BARAN

b.baran@dicle.edu.tr

8809

Doç.Dr.

Mustafa YİĞİTOĞLU

myigitoglu@dicle.edu.tr

8927

Arş. Gör. Dr.

Faruk ASMA

faruk.asma@gmail.com

8871

Öğr. Gör.

Abdurrahman GÜMGÜM

agumgum@dicle.edu.tr

8860

 

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

SABRİ KARADOĞAN

skaradogan@dicle.edu.tr

8922

Dr. Öğr. Üyesi

AYDOĞAN MEŞELİ

ameseli@dicle.edu.tr

8924

Dr. Öğr. Üyesi

Salman ÖZÜPEKÇE

salmannozu@gmail.com

8923

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Hatip YILDIZ

hatipyildiz@dicle.edu.tr

8846

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa REMZİ YARDIMCI

remziyardimci@dicle.edu.tr

8883

Dr. Öğr. Üyesi

Özcan EKİCİ

ozcan44@hotmail.com

8930

Arş. Gör. Dr.

Melahat GEZER

mlhat_gezer@hotmail.com

8899

Arş. Gör.Dr.

Abdusselam ERTEKİN

abdusselam.ertekin@dicle.edu.tr

8892

Arş. Gör. Dr.

Emel DEMİR GÖRÜR

emeldemirgorur@gmail.com

8908

Arş. Gör.

İsmail AYHAN

ayhanismail01@gmail.com

8893

Arş. Gör.

Halil İbrahim GÖRÜR

halilibrahimgorur@gmail.com

8908

Öğr. Gör.

Ahmet ÇİMEN

acimen@dicle.edu.tr

8823

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Serkan SARI

serkan.sari@dicle.edu.tr

8931

Dr. Öğr. Üyesi

Bedrettin KOLAÇ

bedrettin.kolac@dicle.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Serdar ERKAN

erkans@gazi.edu.tr

8934

Dr. Öğr. Üyesi

Tuğba KORHAN

tugba.korhan@dicle.edu.tr

8935

Arş. Gör.Dr.

Davut ADLIĞ

tarihci-davut@hotmail.com

8932

Arş. Gör.

Muhammet CANSIZ

muhammet_54_54@mynet.com

8932

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Halil ÇEÇEN

cecen@dicle.edu.tr

8844

Doç. Dr.

Muhammed Abdulbasit SEZER

absezer@dicle.edu.tr

8869

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet BAŞKAN

ahmet.baskan@dicle.edu.tr

8946

 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

İlhami BULUT

ibulut@dicle.edu.tr  (Bölüm Başkanı)

8891

Prof. Dr.

Talip ATALAY

talipa@dicle.edu.tr

8898

Doç. Dr.

Fatih YILMAZ

fatih.yilmaz@dicle.edu.tr

8896

Dr. Öğr. Üyesi

Ferat YILMAZ

yilmazferat@hotmail.com

8862

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet DEMİRKOL

mehmet.demirkol@ dicle.edu.tr

8889

Arş. Gör. Dr.

Hanifi ŞEKERCİ

hnfskrc@gmail.com

8893

Arş. Gör. Dr.

Elçin AYAZ

elcin_ayazz@gmail.com

8899

Arş. Gör. Dr.

İsmet KAYA

ismetkaya0571@hotmail.com

8878

Arş. Gör.

Selin GÖÇEN

selingocen@gmail.com

8893

Öğr. Gör.

Havva TAŞLI

htasli@dicle.edu.tr

8904

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Cemal AKÜZÜM

cemalakuzum@hotmail.com

8882

Dr. Öğr. Üyesi

Meral ÖNER SÜNKÜR

onermeral@dicle.edu.tr

8933

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet BARS

mehmetbars21@gmail.com

8887

Arş. Gör.

Sema ÇELEBİ

 

8878

Öğr. Gör.

Mahmut ALTUNHAN

mahmutaltunhan@hotmail.com

8823

Öğr. Gör.

Mehmet BİRGEN

mbirgen@dicle.edu.tr

8880

 

 

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet KILINÇ

ahmet@dicle.edu.tr

8825

Arş. Gör. Dr.

İbrahim Halil YAPRAK

ibrahimyaprak@hotmail.com

8834

Öğr. Gör.

Mehmet Selim YARGIN

mehmet.yargin@dicle.edu.tr

8952


 

Öğr. Gör.

Hasan ŞAHİN

hasan.sahin@dicle.edu.tr

8851

Öğr. Gör.

Halil İbrahim DEMİR

 

8952

 

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Şengül KOCAMAN

skocaman@dicle.edu.tr

8830

Dr. Öğr. Üyesi

Uğur YÖNTEN

uyonten@dicle.edu.tr

8833

Arş. Gör.

Ayşe Duygu MAVİLİ KİLÜKEN

duygumavili@hotmail.com

8828

Öğr. Gör.

Selma ANŞİN

sansin@dicle.edu.tr

8838

 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr..

Nilüfer BEKLEYEN

ndalkilic@dicle.edu.tr

8835

Dr. Öğr. Üyesi.

Osman SOLMAZ

osolmaz@dicle.edu.tr

8832

Arş. Gör. Dr.

Fatma KAYA

f_hayta@hotmail.com

8817

Arş. Gör. Dr.

Zeynep YAPRAK

zeynep_karadag@yahoo.com

8834

Öğr. Gör.

Mehmet Sait ANŞİN

msansin@dicle.edu.tr

8824

Öğr. Gör.

Salim YERLİKAYA

syerlikaya@dicle.edu.tr

8836

Öğr. Gör.

Duygu ERKARSLAN

derkarslan@dicle.edu.tr

8829