kalite politikası

Merkezimizde kalite çalışmaları yasal mevzuat çerçevesinde, stratejik planlama ve iç kontrol standartlarına ilişkin eylem planlan kapsamında sürdürülmektedir. Dicle Üniversitesi misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmak için bu değerleri kalite politikası ile desteklemektedir. Sistematik olarak bu temel değerler, hedefler ve stratejiler ışığında kendini daha iyiye taşımak için etkili bir kalite yönetim sistemi oluşturmaya çalışmaktadır.