Uluslararasılaşma Politikamız


ULUSLARARASILAŞMA POLİTAKAMIZ


Üniversitelerin dünya ve ülke ölçeğinde rekabetçi, yenilikçi ve üretici bir yapıya kavuşmasında uluslararasılaşma politikaları önemli bir yer tutmaktadır. Güçlü fiziki alt yapısı, genç öğrenci ve akademisyen potansiyeli, bölgenin en eski üniversitesi olması ve tarihsel misyonuyla Dicle Üniversitesi, uluslararasılaşma yolunda en etkin yöntem ve araçları kullanma yolundadır. Erasmus+ ve Mevlana değişim programlarını başarılı bir şekilde yürüten Dicle Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi, 2016 yılından bu yana uluslararasılaşma politikalarında kökten bir takım değişikliklere gitmiştir. 2020 Strateji Belgesinde görüleceği üzere Dicle Üniversitesi, sadece Avrupa Birliği Program ülkeleriyle değil AB dışında Ortak Ülkelerle de birçok işbirliği gerçekleştirmiş ve bu işbirliklerini 2020 yılında ileriye taşımayı hedeflemektedir. Bu bağlamda başta, sanayileşmiş Uzak Doğu Ülkeleri, güçlü tarihsel bağlarımızın mevcut olduğu Kuzey Afrika ve Arap Ülkeleri ve köken birliğimizin merkezini oluşturan Orta Asya Ülkeleri ile uzun ve kısa süreli öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak projeler üretme, konferanslar ve seminerler düzenleme yeni politika vizyonumuzun en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Dicle Üniversitesi, 2020 yılından itibaren yeni kalite politikasının bir gereği olarak önceki yıllarda başarılı bir şekilde uyguladığı Uluslararası Personel Haftalarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirerek dünya üniversitelerini her yıl daha fazla öğrenci ve akademisyenimizle buluşturmayı hedeflemektedir.


Uluslararasılaşma sahasının güçlü temsilcilerini üniversitemizde ağırlamak bir yandan ilişkileri güçlendirmek bir yandan da önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilebilecek ortak projelere zemin hazırlayacaktır. Dicle Üniversitesi 2020 Strateji Belgesinde öne çıkan önemli politika değişikliklerinden biri de yakın coğrafyalara yönelik çalışmalardır. Özellikle Irak, İran, Katar ve Ürdün üniversiteleri ile akademik ilişkilerimizi güçlendirmek, Dicle Üniversitesini bu ülkelerin öğrencileri için lisans, lisansüstü ve değişim programları kapsamında çekim noktası haline getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacaktır. Kalite Politikamızın önemli parçasını ise Erasmus+ oluşturmaktadır. Erasmus+ çerçevesinde değişim öğrencilerimizi artırmak, ortak projeleri çeşitlendirmek ve özellikle Avrupa’nın seçkin üniversitelerinden akademisyenleri üniversitemizde ağırlayarak bilgi ve tecrübelerini akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle paylaşmalarını sağlamak önceliklerimizin başında gelecektir. Bu çerçevede hazırlamış olduğumuz etkin tanıtım materyalini akademisyenlerimizle paylaşmak suretiyle Erasmus+ çerçevesinde eğitim alma ve vermeye giden personelimizin Dicle Üniversitesini Avrupa’da daha etkin tanıtmasını temin etmek sağlanacaktır.