Sağlık Hizmetleri


SAĞLIK HİZMETLERİ

Yabancı uyruklu öğrencilerin “Genel Sağlık Sigortası” tescilleri 6486 sayılı kanun uyarınca değiştirilmiş olup, üniversitemizde eğitim gören ilgili öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri Diyarbakır  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce  yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Tescilleri için; 29/05/2013 tarihinden sonra üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde, öğrenci belgeleri ile birlikte Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Aksi halde bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha 5110 sayılı Kanunun 60. maddesi yedinci fıkrası  kapsamında genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün bulunmamaktadır.