DÜ Öğretim Dili

DÜ ÖĞRETİM DİLİ

 

Üniversitemizin öğretim dili Türkçedir. Bununla birlikte; Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde öğretim dili İngilizcedir. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği bölümünde ise öğretim dili Almancadır.

 

TÜRKÇE YETERLİK

 

Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için;

a) Türkçe yeterliliği olmayan öğrenciler, Üniversitemiz Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 16ıncı maddesinin 3. fıkrasına göre eğitim-öğretimin ikinci haftasında yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavına (TYS) girerek 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

b) Üniversitemiz veya ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumları tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olan,

c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olan,

ç) Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Liselerinde tamamlayan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.

Avrupa Dil Portfölyosu’na göre düzenlenen Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:

C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.

B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.

A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır. A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.

Üniversitemize kayıt hakkı kazanıp Türkçe Yeterlik Belgesi sunamayan veya Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince yapılan TYS sınavından başarılı olamayan öğrencilerin izinli sayılacakları 1 yıl içerisinde Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılması durumunda A1-A2 Türkçe kurslarına devam etmeleri zorunludur.

 

YABANCI DİLDE YETERLİK


Zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi yapan programlar ile belli bir yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş yeterli puana sahip Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarına ait sonuç belgesini kayıt sırasında sunmakla yükümlüdürler. Bu belgelerden herhangi birini sunamayanlar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına alınırlar ve 100 tam puan üzerinde en az 60 puan almaları zorunludur. Adayların, Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olması durumunda, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda veya istediği bir merkezde Yabancı Dil Hazırlık Öğrenimine devam edebilir. İki yıl içerisinde istenilen yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adayın kaydı silinir.