Kalite Politikamız

KALİTE POLİTAKIMIZ

Dicle Üniversitesi;

-Mevzuatlar çerçevesinde;

-Uluslararası düzeyde kabul gören  eğitim ve araştırma faaliyetleri  gerçekleştirmeyi,

-Kurumsal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak  toplumsal değer yaratan projeler  geliştirmeyi,

-Birimlerin katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve  organizasyon anlayışını  yerleştirmeyi,

-Kendisini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlığa sahip bireyler yetiştirebilen  öğretim elemanı kadrosuna  sahip olmayı,

-Mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren  bireyler  yetiştirmeyi,

-Hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan,  sürekli iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetine  odaklanan bir üniversite olmayı,

-Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, Üniversitenin vizyonuna ve misyonuna uygun  Kalite Yönetim Sistemi  uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,

 “Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.