BAŞVURU BİLGİLERİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.

Tebliğ özetleri konuyu ana hatları ile ele almalıdır.

Özetler 150- 200 kelime olarak yazılmalıdır.

Başvuru formundaki özetin sonuna 5 anahtar kelime eklenmelidir.

Bildirili sunmak isteyen katılımcılar başvurularını  licesempozyumu2021@gmail.com   e-posta adresine yapacaktır.  Tebliğ özetleri kabul edilen katılımcılara e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Başvurular ekte sunulan başvuru formuna göre yapılmalıdır.

Gönderilen özetler 12 punto, Times New Roman yazım karakterinde 1,5 aralıkla yazılmalıdır.

Bildiride sunulan görüşlerin ve kaynakların sorumluluğu bildiri yazarı/yazarlarına aittir.

Bildiri çok yazarlı olabilir, başvuru formunda diğer yazar isimleri ve iletişim bilgileri mutlaka belirtilmelidir.

Çok yazarlı bildirilerde “İletişim Yazarı” süreçler konusunda diğer yazarları bilgilendirmekle sorumludur.

Bildiri tam metinlerinin sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Katılımcılar ulaşım masraflarını kendileri karşılayacaktır.

Bildiri sahibi katılımcıların konaklama ve yemek masrafları Lice Kaymakamlığı tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.

Bildiri özetleri bilim kurulunca değerlendirilecektir.