PERSONEL
AKADEMİK PERSONEL


Müdür: Doç. Dr. Hacı ÖNEN

         
 Müdür Yardımcısı: Dr. Lokman Şan


Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Ablay


Öğr. Gör. Mesut Yürür


Öğr. Gör. İsmail Kambaz