GENEL BİLGİ


   DİCLE ÜNİVERSİTESİ KUR'AN-I KERİM VE KIRAAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER


 Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dicle Üniversitesi Kur’an-ı Kerim ve Kıraat Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kur'an ve kıraat ile ilgili farklı araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezin faaliyet alanları, yönetmeliğimizde de belirtildiği gibi aşağıda ifade edilmiştir:

a) Kur’an-ı Kerim ve kıraat alanında araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) İlahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığının Tashih-i Huruf, Kıraat-ı Aşere ve Takrib Eğitim merkezleri ile ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek. organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

d) Kıraatla ilgili kaynak tespiti ve yazma eserlerin gün yüzüne çıkarılması.

e) Kıraatlar ve tashihi huruf konusunda dersler vermek.

f) Hafızlık yaptırmak.