Memur Personeli Görev Tanımı

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

2. Hukuk Müşavirliği gelen-giden evraklara ilişkin işlemleri E-Beyas üzerinden ve ıslak imzalı olarak gerçekleştirmek ve resmi yazışmalarının yürütülmesini sağlamak.

3. Hukuk Müşavirliği iletişim, toplantı ve program organizasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlamak.

4. Hukuk Müşavirliği personeli izin, rapor işlerini takip etmek.

5. Hukuk Müşavirliği personeli görevlendirme/yolluk işlemlerini yürütmek.

6. İdare tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.

7. Hukuk Müşavirliği’ne sağlanacak tüketim malzemesi istek belgesini hazırlamak ve göndermek.

8. Hukuk Müşavirliğine sağlanan basılı ve elektronik kaynakların faturasının ödemesini yapmak.

9. Hukuk Müşavirliği bütçe hazırlanması, ödenek belirlenmesi ödenek talebi vb. bütçe işlemleri ile yıl sonu hesaplarının kapatılması ile ilgili işlemleri yapmak.

10. Ambar ayniyat sorumluluğu ve taşınır kayıt ve kontrol işlemleri; taşınır devir giriş-çıkış işlemleri ve taşınır yönetim hesap cetvellerini düzenlemek.

11. Hukuk Müşavirliği her türlü kırtasiye ve diğer malzemelerinin ödemesini yapmak.

12. Hukuk Müşavirliğine ait her türlü istatistiki raporları ve yıllık idari faaliyet raporlarını hazırlamak.

13. Hukuk Müşavirliğindeki herhangi bir arıza sürecinde arızanın giderilmesine yönelik işlemleri yürütmek.

14. Yargı yerlerine gönderilecek evrakı ve kişilere yapılacak tebligatları götürmek.

15. Avans / Kredi alınarak mahkeme harç ve benzeri giderlerin ilgili yerlere ödemesini yapmak.

16. Hukuk Müşavirinin vereceği diğer işleri yapmak.


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Memur Görev Tanımıİndir