Hukuk Müşaviri Görev Tanımı

1. "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu", “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu”,”5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu”, “124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 35' inci maddesindeki görevleri yapmak.

2. Hukuk Fakültesi akademisyen kadrosundan veya avukat kadrosundan arasından atanır/görevlendirilir.

3. Üniversitenin hukuk hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak.

4. Müşavirlikte görevli avukat ve diğer personel ile ilgili eşgüdüm, hizmet içi eğitim ve denetim görevini yapmak.

5. Rektörlük leh/aleyhine açılan davalarla diğer hukuk hizmetlerinde avukatlar arasında koordinasyonu ve iş paylaşımını sağlamak.

6. Hukuk Müşavirliği ile Üniversiteye bağlı diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak.

7. Hukuk hizmetlerinin, güncel mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, denetlemek ve organize etmek.

8. Hukuk Müşavirliğince yürütülen işlemlerle ilgili gerektiğinde ve istendiğinde rapor hazırlamak ve bilgi vermek.

9 .Hukuk hizmetleri yürütülürken avukatlara hukuki anlamda destek vermek ve görüş bildirmek.

10 . Rektör, Rektör Yardımcısı ve diğer birimlere hukuksal anlamda görüş ve önerilerini bildirmek.


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Hukuk Müşaviri Görev Tanımıİndir