Avukat Görev Tanımı

1. Hukuk Fakültesi mezunu, avukatlık stajını yapmış olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre atanmış olmak.

2. Kendine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.

3. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde vekil sıfatıyla Üniversiteyi temsil etmek.

4. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü leh ve aleyhine açılan dava ve icra takipleri takip etmek.

5. Görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek.

6. İdare tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.

7. Hukuk alanındaki gelişmelerle ilgili seminer, konferansları ve mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek.

8. Rektörlük ve diğer birimlerde yürütülen soruşturmalara katkıda bulunmak.

9. Rektörlük ve diğer birimlerde oluşan hukuki sorunlarla ilgili görüş vermek.

10. Görevli bulunduğu birim ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

11. Hukuk Müşavirinin vereceği diğer işleri yapmak.


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Avukat Görev Tanımıİndir