Tarihçe

KİMYA BÖLÜMÜ TARİHÇESİ

 

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 1973 Yılında Dicle Üniversitesi’nin kuruluşunu takiben, 1974-1975 Eğitim Öğretim yılında 15 öğrenci ile Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Programı uygulanarak aşağıdaki Öğretim Üyelerinin katkılarıyla eğitim öğretime başlamıştır. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nin desteği, kaliteli bir eğitim faaliyetinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

Kimya Bölümü Öğretim Kadrosu (1974-1975)

Yedi yıl Diyarbakır şehir merkezindeki Hıfzıssıhha Enstitüsü binasındaki tahsisli yerinde üç kürsüden oluşan Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü’nün dersleri aynen uygulanarak; eğitim öğretim hizmeti sürdürülmüştür. Ankara Üniversitesi’nin saygıdeğer iki öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Tüzün ile Prof. Dr. Turgut Gündüz ve Doç. Dr. Çakıl Erk bölümün ilk elemanlarının doktora yapmalarını da sağlamışlardır.

2547 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu” nun 1981 yılında yürürlüğe girmesi ile Nisan 1982’den sonra Diyarbakır’da kalan ve IUPAC temsilciliği görevini de yapan Prof. Dr. Çakıl Erk, bilimsel araştırma faaliyetleri yanında, Dekanlık ve Kimya Bölüm Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur. 1986 yılında Dicle Üniversitesi Kampüsündeki mevcut binasına taşınan Kimya Bölümü birinci kattaki araştırma laboratuvarları ile hem akademik personel ve öğrenci yetiştirme hem de bilimsel araştırmaları ile Türkiye Kimya Bölümleri içinde üst sıralarda yerini almıştır. 1990’lardan itibaren Türkiye’nin önde gelen beş üniversitesi (Ankara, Hacettepe, Ortadoğu, İTÜ ve Ege) Kimya Bölümleri ders programları harmanlanarak eğitim-öğretim programları yürütülmüş,  daha sonra Bologna süreci kapsamında 2014 yılında ders programı güncellenmiştir.

Ulusal düzeyde Temel Bilimlere olan ilginin çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak azalmasıyla 2011-2017 yılları arasında Kimya Bölümümüze de öğrenci talebi azalmış, ancak 2018 yılından itibaren bölüm yeniden düzenli olarak öğrenci almaya başlamıştır.(http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/fen-fakultesi/fen-fakultesi-kimya-bolumu/bolum-tanitimi