Yönetim Kurulu

Öğretim Görevlisi

Sevim Bakır KAYA

Üye

Üye

UNVANI

ADI-SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr.

Muhammed Tayyib KILIÇ

Başkan

Öğretim Görevlisi

Hasan KARATAŞ

Üye

Öğretim Görevlisi

Ercan OK

Üye

Öğretim Görevlisi

Mehmet Sait ÇEVİK

Üye

Öğretim Görevlisi

Sevim Bakır KAYA

Üye

Öğretim Görevlisi Yekta YARAY  Üye
Yüksekokul Sekreteri

Hacı TEKDEMİR

 Raportör