Staj

STAJ KOMİSYONU
UNVAN ADI SOYADI KOMİSYON GÖREVİ
Öğretim Görevlisi Ercan OK Komisyon Başkanı
Öğretim Görevlisi Faruk AKSOY Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Mehmet Sait ÇEVİK Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Sevim BAKIR KAYA Yönetim Organizasyon Koordinatörü
STAJ KOMİSYONU
UNVAN ADI SOYADI KOMİSYON GÖREVİ
Öğretim Görevlisi Ercan OK Komisyon Başkanı
Öğretim Görevlisi Faruk AKSOY Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Mehmet Sait ÇEVİK Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Efraim YAKUT Yönetim Organizasyon Koordinatörü


STAJ DÖKÜMANLARI

1-Staj Rehberi

2- Staj Defteri Kapak


3- Staj İşyeri Başvuru Formu

4- Staj Koordinatör Bilgi Formu

5- Staj Öğrenci Bilgi Formu

6- Staj Günlük Çalışma Raporu Formu

7- İşyeri Staj Devam Durum Çizelgesi

8- İşyeri Staj Değerlendirme Formu