Social and cultural activities

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Dicle Üniversitesinin misyon ve vizyonunda belirtildiği üzere üniversitenin öncelikleri arasında kültür ve sanat faaliyetlerinin akademik yılın her ayına yayılacak şekilde sürdürülmesi gelmektedir. Bu kapsamda, kültür ve sanat konularında üniversitemizin daveti ya da yurtiçi ve yurtdışı proje destekleriyle ve Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla sempozyum, konferans, seminer, panel gibi toplantılar düzenlemek suretiyle Dicle Üniversitesi ülkemizde ve bölgemizde öncü bir rol oynamaktadır.    

Bunların yanında arkeoloji ve mimariden sosyal sorumluluk projelerine uzanan geniş bir etkinlik ağında Dicle Üniversitesi hem bölgesinin hem de Türkiye’nin tanıtımında gelenekselleşmiş etkin faaliyetler yürütmektedir.