TUBİTAK 1001 PROJESİ - en


04.10.2023


 Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal GÜVEN’nin yürütücüsü olduğu “Bazı Bacillus bakteri türlerinde nitroredüktazların klonlanmas, saflaştırılması ve biyoteknolojik potansiyellerinin araştırılması” adlı proje TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Hocamızı ve proje ekibini ( Doç. Dr. Fatma Matpan Bekler, Prof. Dr. Reyhan Gül Güven, Doç. Dr. M. Abdullah Yılmaz, Dr. Pınar Küce Çevik, Doç. Dr. Seçil Yalaz ve Firdevs Rozan Tuşar) tebrik eder başarılar dileriz.