Üniversitemizde KVKK Komisyonu kuruldu

12.08.2022


24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılması gereken faaliyetleri koordine etmek ve uyumlaştırma sürecini yürütmek amacıyla “Dicle Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu” kurulmuştur.