Tarihçe

Uygulamalı Bilimler Fakültesi; 21 Mayıs 2021 tarih ve 31487 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 4000 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.