Anketler

KKM-FRM-435 DÜ 15 Temmuz Kültür Ve Kongre Merkezi Müşteri-Hizmet Alan Memnuniyet Anketi


Müdürlüğümüzde sağlanan hizmetlerin memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla online olarak yapılan müşteri memnuniyet anketine 65 kişi katılmış olup memnuniyet oranları aşağıdadır.

·    Güvenirlilik İmajında memnuniyet %92,3

·    Sağlanan hizmetlerin kalitesinde memnuniyet %87,7

·    İlgililere ulaşabilme memnuniyeti %92,3

·    Taleplerin zamanında karşılanma memnuniyeti %87,4

·    Bildirilen taleplerin dikkate alınma memnuniyeti %89,2

·    Yeniliklere karşı açılık memnuniyeti % 83,6

·    Personel desteği memnuniyeti %92,7 olmuştur.

Sağladığımız hizmetlerde genel memnuniyet oranı %89,3 tür.

Yapılan Anketlere ilişkin tablolar Ek'te sunulmuştur.


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Kongre Anketİndir