Kariyer Merkezi Misyonu

MİSYONUMUZ

Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri ve mezunlarının kariyer planlaması yapmalarına destek olarak, onları iş hayatına başarılı bir şekilde hazırlamak amacıyla kurulmuş bir birimdir. Bunun yanında ülkemiz ve üniversitemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu doğrultuda, üniversitemizin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini arttırmak ve iş yaşamından gelen talepler doğrultusunda öğrenci ve mezunlarımızın istihdam edilme imkânlarını arttırmak, mesleğinde yetkin, ne istediği bilen, olanaklarının ve sınırlılıklarının farkında, koşullarını iyi tanıyıp değiştirmek ve geliştirmek isteyen ve kişilerin(öğrenci ve mezunların) ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyer planlaması yapmalarını sağlamak ve iş gücü piyasasına geçişlerinde destek sağlamak ana misyonlarımız arasındadır.

Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve bu çalışmaları insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir.