Müdür


Prof. Dr. Muhammet Ali KAPLAN

Prof. Dr. Muhammet Ali Kaplan; 1980 Midyat doğumlu olup, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında 2002-2008 yılları arasında İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2008-2009 yılları arasında Silvan Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında Dicle Üniversitsi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında Tıbbi Onkoloji yandal eğitimini tamamlamıştır. 2009-2013 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Doçent unvanı almaya hak kazanmıştır. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında 2013 yılından 2019’a kadar Doçent, 2019’dan sonra Profesör ünvanı ile çalışmaya devam etmektedir.

100’ün üzerinde uluslararası, 30’a yakın ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri bulunmakla birlikte, 60’a yakın uluslararası 200’e yakın da ulusal kongrelerde sunulmuş bildirisi bulunmaktadır. 5 kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Bunun yanında 100’e yakın sempozyum, kurs ve kongrede, düzenleme kurul üyeliği, oturum başkanlığı, konuşmacı gibi görevlerde yer almış ve 50’ye yakın yurt dışı ve yurt içi dergilerde hakemlik yapmıştır. Hâlihazırda 2 yurt dışı ve 1 yurt içi dergide editöriyal kurul üyeliği ve 1 ulusal dergide editör yardımcılığı görevi devam etmektedir. Bunun yanında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nde geçmiş dönemde olmak üzere halen 3 ulusal dernekte yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.