Dokümanlar

 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (*.pdf)

 

 DÜ Araştırma Öneri Formu (Form 1) (*.docx)

 

 DÜ Bilgilendirme Onay Formu (Form-2) (*.docx)