Peyzaj ve Süs Bitkileri

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. İbrahim DOLAK

Program Başkanı

Öğr.Gör. Gülcay ERCAN OĞUZTÜRK 

Program Danışmanı

Öğr.Gör. Gülcay ERCAN OĞUZTÜRK 

Akademik Kadro

Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet KOÇ
bilgi

Öğr.Gör.Talip TURNA

bilgi

Öğr.Gör. Gülcay ERCAN OĞUZTÜRK bilgi

Program Tanıtımı

    Programın amacı: Doğal kaynakların, kültürel mirasın, peyzaj öğelerinin korunması, geliştirilmesi;

tarımsal, endüstriyel ve kentsel kullanım dolayısıyla ortaya çıkan çevre sorunlarının giderilmesi; 

doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizi ve değerlendirilmesi;  evlerin, 

yolların, kentlerin tüm yeşil alanlarının planlaması ve bu planların uygulanması, sahil düzenlemeleri, 

tatil köyleri,  tüm turizm alanlarının çevre düzenlemeleri, milli parklar, doğa koruma alanları gibi insan

yaşamına sağlık ve mutluluk katan tüm alanların planlanması ve düzenlenmesi  çalışmalarına yönelik 

tekniker unvanlı ara eleman yetiştirmektir. Program mezunları Peyzaj Programı Ön Lisans diploması 

ile mezun olurlar.  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve bu kuruma 

ait fidanlıklar, Karayolları, Devlet Su İşleri, ayrıca Belediyelerin Park ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi

kurumlar ile özel sektöre ait turistik oteller, tatil köyleri ve siteleri, peyzaj mimarlığı büroları, süper 

marketlerin süs bitkileri satış reyonları, süs bitkileri üreten ve pazarlayan işletmeler ve fidanlıklarda 

görev alabilir veya kendi işletmelerini kurabilirler