Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri


Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ersin KILINÇ

 

Akademik Kadro

 

Doç.Dr. Ersin KILINÇ

 

Doç.Dr. Nasrettin GENLİ

 

Doç.Dr. İbrahim DOLAK

 

Öğr.Gör.Zehra AKMERMER

 

 

 

Doç.Dr. Ersin KILINÇ

 

 

EĞİTİM

 

Doktora

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2012

 

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2008

 

Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen Edb. Fak., Kimya Böl., 2005

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

- Biyomalzeme

- Doku mühendisliği

- 3D biyobaskı

- Nanobiyoteknoloji

 

 

 

E-posta: ersin.kilinc@dicle.edu.tr

 

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 - 7729

 

 

Doç.Dr. Nasrettin GENLİ

 

 

EĞİTİM

 

Doktora

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD. 2010

 

Yüksek Lisans

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2005

 

Lisans

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Kimya Böl. 2001

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

- Fotopolişmerizasyon

- Kilik Kimyası

- Kontrollu Polimerizasyon Yöntemleri

- Makromonomerler

 

 

E-posta: nasrettin.genli@dicle.edu.tr

 

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 – 7750

 

 

Doç.Dr. İbrahim DOLAK

 

 

EĞİTİM

 

Doktora

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2010

 

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2005

 

Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Edb. Fak., Kimya Böl., 2003

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

- Spektroskopi

- Katı faz ekstraksiyonu

-Moleküler baskılama

 

 

E-posta:

idolak@dicle.edu.tr

 

Telefon-Dahili:  04122411000-7756

 

 

Öğr.Gör.Zehra AKMERMER

 

 

EĞİTİM

 

Doktora

-

 

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2011

 

Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Edb. Fak., Kimya Böl., 2009

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

- Katı faz ekstraksiyonu

 

 

 

 

E-posta: zehra.akmermer@dicle.edu.tr

 

Telefon-Dahili:  04122411000-7755