İş Sağlığı ve Güvenliği

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Öğr. Gör. Tahir DİLEKÇİ

Akademik Kadro

Öğr. Gör. Haydar GÖZALICI    

 

Program Tanıtımı